Kapat
SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Türk Dış Politikası Yıllığı

Yıllık çalışmasının temel motivasyonu Türkiye dış politikasını daha iyi anlama noktasında pratiklerin depolandığı bir arşiv ortaya koymaktı.

© SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
Ana Sayfa | SETA

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Önceki Sonraki
Türk Dış Politikası Yıllığı 2010

Türk Dış Politikası Yıllığı 2010

Ekim, 2011

Önsöz

Türk Dış Politikası Yıllığı serisinin ikinci kitabını (2010) elimize almaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Türkiye’nin dış politikasının değişik alanlarına ilişkin verilerin, konunun uzmanları tarafından belirli bir sistematik içerisinde okuyucuya aktarılmasını sağlama hedefimizde bir adım daha atmanın memnuniyeti içindeyiz. Yıllığın editörleri olarak önümüzdeki sayılarda dosya konuları ile okuyucumuzun önüne çıkmayı hedeflemekteyiz.

Soğuk Savaşın bitimiyle daha aktif bir dış politikayı benimseyen ancak 1990’larda yaşadığı ekonomik ve siyasal krizler sebebiyle zorlanan Türkiye, son on yılda hem ekonomik performansı hem de dış politika aktivizmi ile yükselen bir profili temsil etmektedir. Dünya başkentlerinde Türkiye’nin yeni dış politikası tartışma ve hayranlık konusu olmaktadır. Bu itibarla 2009 ve 2010 yıllarının eksen tartışmalarına sahne olması hiç de rastlantı değildir. Türkiye’nin kendi gündemi olan iddialı bir dış politikayı, her an yeni krizlere gebe olan bir bölgede yürütmesi son dönemde çok sayıda çalışmanın konusu olmaktadır. Türk Dış Politikası Yıllığı serisinin Türkiye’nin yeni dış politikasını anlama, anlamlandırma ve analiz etmede önemli bir boşluğu doldurmaya başladığı inancını taşımaktayız.

2010 yılı Türkiye’nin iç ve dış politikasında önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Mavi Marmara Gemisi’ne İsrail saldırısı, İran’a BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarına hayır oyu verilmesi, NATO Zirvesi ve Füze Kalkanı Projesi ile Wikileaks belgelerinin yayımlanması bunlardan sadece dört tanesi. Ayrıca, Türkiye’nin yeni dış politikasının içte ve dışta eksen tartışmaları ve otoriterleşme iddialarıyla değerlendirildiği bir dönem yaşandı.

Türkiye’nin 2010 yılında Balkanlar politikasının genel görünü­münü bu sayıda Doğa Ulaş Eralp değerlendirmiştir. Selçuk Çola­koğlu, Türkiye’nin Uzakdoğu politikasını incelerken, Sevinç Alkan Özcan Afganistan-Pakistan politikasına odaklanmıştır. Bu sayıda da Türkiye’nin Latin Amerika politikası Ayşe Aslıhan Çelenk ve Afrika politikası Mehmet Özkan tarafından yazılmıştır.

Kitap

Elinizdeki yıllık 1 çerçeve yazısı, 4 bağımsız makale ve 16 bölge­lere göre Türk Dış politikasını anlatan yazı olmak üzere toplam 21 makaleden oluşmaktadır.

Türk Dış Politikası Yıllığı 2010
PDF Dosyası için tıklayınız

2010 yılındaki dış politika gelişmelerini Türkiye’de iç ve dış siya­setin etkileşimi bağlamında Burhanettin Duran’ın çerçeve yazısında görmekteyiz. — Türk Dış Politikası Yıllığı 2010

Türkiye’nin dış politikalarını bölgelere göre inceleyen ikinci kı­sımda Kemal İnat, İsmail Numan Telci, Mesut Özcan, Muhittin Ata­man ve Nuh Uçgan üç ayrı yazıyla Ortadoğu bölgesine yönelik dış politikamızı analiz etmektedir. 2010 yılında oldukça sönük geçen Türkiye-AB ilişkilerini Ali Resul Usul ele alırken, İngiltere boyu­tunu Ali Balcı, Almanya boyutunu Savaş Genç ve Kıbrıs boyutunu da Nasuh Uslu incelemektedir. 2010 yılında Türk dış politikasının Kafkaslar’daki görünümü Kamer Genç, Orta Asya ilişkileri Hasan Ali Karasar ve Rusya boyutu ise Vügar İmanov tarafından ele alınmıştır. Ramazan Gözen son dönemde çok sayıda gerilim yaşayan Türkiye-ABD ilişkilerini 2010 yılı bağlamında analiz etmiştir.

Türk Dış Politikası üzerine bağımsız makalelerden oluşan üçün­cü kısımda ise Nuh Yılmaz, Türkiye-ABD ilişkilerini model ortaklık kavramı bağlamında ele almaktadır. Burak Özpek Türkiye ve Irak Kürt Bölgesi arasındaki ilişkilerin çatışmadan işbirliğine dönüşme­sine odaklanmaktadır. Türkiye’nin sanayi ve teknoloji politikaları­nın yeni dış politika aktivizminin altını ne derece doldurabildikleri ve dış politika ile sanayileşme vizyonlarının ne derece uyum içinde seyrettikleri sorusuna cevap arayan yazı Sadık Ünay ve Fazıl Kayıkçı ­ tarafından yazılmıştır. Son yazıda ise Talha Köse, Türk Dış Politikası pratiklerindeki yapısal dönüşümü ve çatışma çözümlerinin uygulan­ma örneklerini Ortadoğu politikası bağlamında analiz etmektedir.

Kitabın çıkmasında emeği geçen bütün yazarlarımız ile SETA yet­kililerine teşekkür ediyor ve eserin okucuya faydalı olmasını diliyoruz.

Ankara, Ekim 2011
Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan

Editörler

Burhanettin Duran
Burhanettin Duran
Kemal İnat
Kemal İnat
Mesut Özcan
Mesut Özcan

İçindekiler

TÜRK DIŞ POLİTİKASININ İÇ SİYASET BOYUTU: 2010 DEĞERLENDİRMESİ
Burhanettin Duran

1. Bölüm
TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNE BAĞIMSIZ MAKALELER

STRATEJİK ORTAKLIKTAN MODEL ORTAKLIĞA: TÜRKİYE’NİN BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKASININ ETKİLERİ
Nuh Yılmaz

ÇATIŞMADAN İŞBİRLİĞİNE: TÜRKİYE VE IRAKLI KÜRTLER
Burak Bilgehan Özpek

EKONOMİK DİPLOMASİ VE YAPISAL DÖNÜŞÜM: YENİ DÖNEMDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE SANAYİ-TEKNOLOJİ POLİTİKALARI
Sadık Ünay, Fazıl Kayıkçı

TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ORTADOĞU’DAKİ YENİ KİMLİĞİ VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİNİ KEŞFİ
Talha Köse

2. Bölüm
TÜRK DIŞ POLİTİKASININ 2010 YILI GELİŞMELERİ

TÜRKİYE’NİN İRAN, İSRAİL VE SURİYE POLİTİKASI 2010
Kemal İnat, İsmail Numan Telci

TÜRKİYE’NİN IRAK POLİTİKASI 2010
Mesut Özcan

TÜRKİYE’NİN KÖRFEZ ÜLKELERİ, YEMEN, ÜRDÜN, MISIR VE LÜBNAN POLİTİKASI 2010
Muhittin Ataman, Nuh Uçgan

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 2010
Ali Resul Usul

TÜRKİYE’NİN KIBRIS POLİTİKASI 2010
Nasuh Uslu

TÜRKİYE’NİN ABD POLİTİKASI 2010
Ramazan Gözen

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ 2010
Vügar İmanov

TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ 2010
Savaş Genç, Osman Nuri Özalp

TÜRKİYE-İNGİLTERE İLİŞKİLERİ 2010
Ali Balcı

TÜRKİYE’NİN KAFKASYA POLİTİKASI 2010
Kamer Kasım

TÜRKİYE’NİN BALKANLAR POLİTİKASI 2010
Doğa Ulaş Eralp

TÜRKİYE’NİN ORTA ASYA POLİTİKASI 2010
Hasan Ali Karasar

TÜRKİYE’NİN DOĞU ASYA POLİTİKASI 2010
Selçuk Çolakoğlu

TÜRKİYE-LATİN AMERİKA İLİŞKİLERİ 2010
Ayşe Aslıhan Çelenk

TÜRKİYE’NİN AFRİKA POLİTİKASI 2010
Mehmet Özkan

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA AFGANİSTAN VE PAKİSTAN 2010
Sevinç Alkan ÖzcanPDF Dosyası için tıklayınız