Kapat
SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Türk Dış Politikası Yıllığı

Yıllık çalışmasının temel motivasyonu Türkiye dış politikasını daha iyi anlama noktasında pratiklerin depolandığı bir arşiv ortaya koymaktı.

© SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
Ana Sayfa | SETA

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Önceki Sonraki
Türk Dış Politikası Yıllığı 2019

Türk Dış Politikası Yıllığı 2019

Temmuz 2020

Önsöz

Türk Dış Politikası Yıllığı 11. sayısıyla ve dopdolu içeriğiyle Türkiye’nin dış siyasetinin nabzını tutmaya devam ediyor. 2019’daki dış siyasi gelişmelerin odak noktasını oluşturduğu bu sayıda –her zaman olduğu gibi– tematik ve yıllık formatındaki makalelerle kitap iki ana kısma ayrılmış durumda. Elbette tematik çalışmaların da –sözü edilen yıl ile sınırlı kalmakla birlikte– güncel gelişmelerle sıkı sıkıya irtibatlı olduğunu söylemek gerekmektedir. Burhanettin Duran’ın açılış makalesinde tüm dünyayı sarsan koronavirüs (Covid-19) krizine ve muhtemel bir küresel dönüşüme Türk dış politikasının yanıtı ve kendini uyarlama kapasitesi tartışılmaktadır. Yusuf Özkır makalesinde henüz yeni bir kurum olmasına rağmen Türk dış politikası performansında esaslı bir farklılık yaratan İletişim Başkanlığını değerlendirmektedir.

Kitabımızın her yıl olduğu gibi bu yıl da belkemiğini Türkiye’nin yıllık dış politika gelişmelerinin analiz edildiği ikinci bölüm oluşturuyor. Bu bölümde yazarlar yıl içerisindeki gelişmelerin karnesini çıkarıp anlamlı ve tutarlı bir analiz ortaya koymaktadır. Kemal İnat, Mustafa Caner, Recep Tayyip Gürler, Mustafa Şeyh- mus Küpeli, Enes Deşilmek, Talha İsmail Duman, İsmail Numan Telci, Mehmet Rakipoğlu ve Haydar Oruç Türkiye’nin 2019’daki Ortadoğu politikalarını mercek altına aldılar. Türkiye’nin ABD politikasını Kılıç Buğra Kanat ve Avrupa Birliği politikasını ise Oğuz Güngörmez incelediler. Bilgehan Öztürk, Mehmet Çağatay Güler ve Musab Eryiğit sırasıyla Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya, Orta Asya ve Pakistan ile Asya Pasifik politikalarını kaleme aldılar. Türkiye’nin Kıbrıs politikası Hacı Mehmet Boyraz ve Burak Özdemir, Balkanlar politikası Mehmet Uğur Ekinci, Afrika politikası Ramazan Erdağ ve Latin Amerika politikası da Mustafa Yetim tarafından değerlendirildi. Türkiye’nin enerji politikasını ise Yunus Furuncu kaleme aldı.

Yıllığımızın değerli yazarlarına şükran borçluyuz. Kitabın baskı, yayın ve tanıtım süreçlerindeki katkılarından ötürü SETA çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkür ise yıllardır gösterdikleri teveccühle seriyi ayakta tutan ve emeklerimizin boşa olmadığını gösteren okuyucularımıza. Türk Dış Politikası Yıllığı’nın ülkemizin dış politika tarihinin hafızası ve araştırmacıların başucu eseri olma özelliğini muhafaza etmesi dileklerimizle.

Kitap

Alanında yetkin ve söz sahibi araştırmacıların katkı verdiği eserimiz bu sayısıyla da Türk dış politikasının nabzını tutmaya devam ediyor.

Türk Dış Politikası Yıllığı 2019
PDF Dosyası için tıklayınız

Türk Dış Politikası Yıllığı bu sayısıyla beraber onuncu yılını tamamlamış oluyor. Bu durum almanak geleneğinin hala tam oturmadığı ülkemizde ciddi bir başarıyı işaret etmektedir. Bu süre zar- fında onlarca yazar kitabımıza katkıda bulunmuş ve bu geleneğin sürmesinde pay sahibi olmuştur. — Türk Dış Politikası Yıllığı 2019

Türkiye’nin Ortadoğu politikaları Kemal İnat, Mustafa Caner, Recep Tayyip Gürler, Enes Deşilmek, Talha İsmail Duman, İsmail Numan Telci, Mehmet Rakipoğlu ve Haydar Oruç imzalı makalelerde incelenmiştir. Kılıç Buğra Kanat ve Oğuz Güngörmez sırasıyla Türkiye’nin ABD ve AB politikalarını, Bilgehan Öztürk de Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya politikasını kaleme almıştır.

Türkiye’nin Kıbrıs politikası Enes Bayraklı, Balkanlar politikası Mehmet Uğur Ekinci ve Dilek Kütük, Afrika politikası Ramazan Erdağ, Orta Asya ve Pakistan politikası Tamer Kaşıkçı, Asya-Pasifik politikası M. Cüneyt Özşahin ve Latin Amerika politikası da Mustafa Yetim tarafından yazılmıştır.

İstanbul, Nisan 2019
Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mustafa Caner

Editörler

Burhanettin Duran
Burhanettin Duran
Kemal İnat
Kemal İnat
Mustafa Caner
Mustafa Caner

İçindekiler

1. BÖLÜM TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNE BAĞIMSIZ MAKALELER

Koronavirüs Sonrası Güç Rekabeti ve Türkiye
BURHANETTİN DURAN

Türk Dış Politikasında İletişim Başkanlığının Yeri
YUSUF ÖZKIR

2. BÖLÜM TÜRK DIŞ POLİTİKASININ 2019 YILI GELİŞMELERİ

Türkiye’nin İran Politikası 2019
KEMAL İNAT | MUSTAFA CANER

Türkiye’nin Irak Politikası 2019
RECEP TAYYİP GÜRLER | MUSTAFA ŞEYHMUS KÜPELİ

Türkiye’nin Suriye ve Lübnan Politikası 2019
ENES DEŞİLMEK | TALHA İSMAİL DUMAN

Türkiye’nin Mısır Politikası 2019
İSMAİL NUMAN TELCİ

Türkiye’nin Körfez Ülkeleri ve Yemen Politikası 2019
MEHMET RAKİPOĞLU

Türkiye’nin İsrail, Filistin ve Ürdün Politikası 2019
HAYDAR ORUÇ

Türkiye’nin ABD Politikası 2019
KILIÇ BUĞRA KANAT

Türkiye’nin AB Politikası 2019
OĞUZ GÜNGÖRMEZ

Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya Politikası 2019
BİLGEHAN ÖZTÜRK

Türkiye’nin Kıbrıs Politikası 2019
HACI MEHMET BOYRAZ | BURAK ÖZDEMİR

Türkiye’nin Balkanlar Politikası 2019
MEHMET UĞUR EKİNCİ

Türkiye’nin Afrika Politikası 2019
RAMAZAN ERDAĞ

Türkiye’nin Orta Asya ve Pakistan Politikası 2019
MEHMET ÇAĞATAY GÜLER

Türkiye’nin Uzakdoğu Asya Politikası 2019
MUSAB ERYİĞİT

Türkiye’nin Latin Amerika 2019
MUSTAFA YETİM

Türkiye’nin Enerji 2019
YUNUS FURUNCUPDF Dosyası için tıklayınız