Kapat
SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Türk Dış Politikası Yıllığı

Yıllık çalışmasının temel motivasyonu Türkiye dış politikasını daha iyi anlama noktasında pratiklerin depolandığı bir arşiv ortaya koymaktı.

© SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
Ana Sayfa | SETA

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Önceki Sonraki
Türk Dış Politikası Yıllığı 2018

Türk Dış Politikası Yıllığı 2018

Nisan, 2019

Önsöz

Türk Dış Politikası Yıllığı yeni sayısıyla karşınızda. Bu sayıda da birbirinden zengin makaleleri içinde barındıran kitabımız Türk dış politikasının nabzını tutmaya devam ediyor. Eserimiz alanında en yetkin akademisyenlerin katkılarıyla Türkiye’nin 2018’de izlediği dış politika doğrultusunu resmetmekle kalmıyor, Türk Dış Politikası Yıllığı’nın yaşıyla mütenasip Türkiye’nin son on yıllık dış politika karnesini de okuyuculara sunuyor.

Kitapta Türkiye’nin dünyanın tüm coğrafyalarıyla olan siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel ilişkileri bilimsel yöntemler ışığında rafine bir şekilde okuyucuya aktarılıyor. Türkiye’nin dış politikada yaşadığı meydan okumalar ve başarılar objektif bir bakışla ortaya konuluyor. Küresel konjonktürle birlikte Türkiye’nin kendi bölgesindeki süreklilikler ve kırılmalar bütün boyutlarıyla ele alınıyor.

Türünün en istikrarlı örneği olan eserimiz Türk dış politikasına meraklı okuyucular ve akademisyenlerin başvuru kaynağı olma özelliğini sürdürüyor.

Kitap

Türk Dış Politikası 2018, Burhanettin Duran’ın liberal dünya düzeninin kriz yaşadığı bir dönemde Türkiye’nin uluslararası hukuk ve diplomasi eksenli politikasını ele alan makalesiyle başlıyor.

Türk Dış Politikası Yıllığı 2018
PDF Dosyası için tıklayınız

Türk Dış Politikası Yıllığı bu sayısıyla beraber onuncu yılını tamamlamış oluyor. Bu durum almanak geleneğinin hala tam oturmadığı ülkemizde ciddi bir başarıyı işaret etmektedir. Bu süre zar- fında onlarca yazar kitabımıza katkıda bulunmuş ve bu geleneğin sürmesinde pay sahibi olmuştur. — Türk Dış Politikası Yıllığı 2018

Türkiye’nin Ortadoğu politikaları Kemal İnat, Mustafa Caner, Recep Tayyip Gürler, Enes Deşilmek, Talha İsmail Duman, İsmail Numan Telci, Mehmet Rakipoğlu ve Haydar Oruç imzalı makalelerde incelenmiştir. Kılıç Buğra Kanat ve Oğuz Güngörmez sırasıyla Türkiye’nin ABD ve AB politikalarını, Bilgehan Öztürk de Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya politikasını kaleme almıştır.

Türkiye’nin Kıbrıs politikası Enes Bayraklı, Balkanlar politikası Mehmet Uğur Ekinci ve Dilek Kütük, Afrika politikası Ramazan Erdağ, Orta Asya ve Pakistan politikası Tamer Kaşıkçı, Asya-Pasifik politikası M. Cüneyt Özşahin ve Latin Amerika politikası da Mustafa Yetim tarafından yazılmıştır.

İstanbul, Nisan 2019
Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mustafa Caner

Editörler

Burhanettin Duran
Burhanettin Duran
Kemal İnat
Kemal İnat
Mustafa Caner
Mustafa Caner

İçindekiler

Liberal Dünya Düzeninin Krizi ve Türkiye’nin Direnci
BURHANETTİN DURAN

Türkiye’nin İran Politikası 2018
KEMAL İNAT | MUSTAFA CANER

Türkiye’nin Irak Politikası 2018
RECEP TAYYİP GÜRLER | MUSTAFA ŞEYHMUS KÜPELİ

Türkiye’nin Suriye ve Lübnan Politikası 2018
ENES DEŞİLMEK | TALHA İSMAİL DUMAN

Türkiye’nin Mısır Politikası 2018
İSMAİL NUMAN TELCİ

Türkiye’nin Körfez Ülkeleri ve Yemen Politikası 2018
MEHMET RAKİPOĞLU

Türkiye’nin İsrail, Filistin ve Ürdün Politikası 2018
HAYDAR ORUÇ

Türkiye’nin ABD Politikası 2018
KILIÇ BUĞRA KANAT

Türkiye’nin AB Politikası 2018
OĞUZ GÜNGÖRMEZ

Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya Politikası 2018
BİLGEHAN ÖZTÜRK

Türkiye’nin Kıbrıs Politikası 2018
ENES BAYRAKLI

Türkiye’nin Balkanlar Politikası 2018
MEHMET UĞUR EKİNCİ | DİLEK KÜTÜK

Türkiye’nin Afrika Politikası 2018
RAMAZAN ERDAĞ

Türkiye’nin Orta Asya ve Pakistan Politikası 2018
TAMER KAŞIKCI

Türkiye’nin Uzakdoğu-Asya Politikası 2018
M. CÜNEYT ÖZŞAHİN

Türkiye’nin Latin Amerika Politikası 2018
MUSTAFA YETİM

Değişen Dünyanın Yeni Mücadele Alanı Doğu Akdeniz
GÖKHAN GÖKÇE

AÇIK OTURUM - 2018’de Türk Dış PolitikasıPDF Dosyası için tıklayınız