Kapat
SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Türk Dış Politikası Yıllığı

Yıllık çalışmasının temel motivasyonu Türkiye dış politikasını daha iyi anlama noktasında pratiklerin depolandığı bir arşiv ortaya koymaktı.

© SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
Ana Sayfa | SETA

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Önceki Sonraki
Türk Dış Politikası Yıllığı 2016

Türk Dış Politikası Yıllığı 2016

Haziran, 2017

Önsöz

2009 yılında yayın hayatına başlayan Türk Dış Politikası Yıllığı, bu eser ile birlikte sekizinci kitabına ulaşmış bulunmaktadır. Şimdiden kendi alanında bir klasik haline gelen bu seri ile özellikle Türk dış politikası ile ilgilenen araştırmacılar için kalıcı bir başvuru kaynağının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Türk Dış Politikası Yıllığı bu sayıda 2016 yılı gelişmelerinin ele alındığı on altı makale ile dört bağımsız makaleden oluşmaktadır. Birinci bölümde Suriye krizine ilişkin Türkiye’nin pozisyonu ve manevraları ile 15 Temmuz başarısız darbe girişimi bağlamında Batı’nın Türkiye’ye yaklaşımı ve politikalarına dair bağımsız makaleler yer almaktadır.

Ufuk Ulutaş ve Burhanettin Duran’ın “Türkiye’nin DEAŞ’la Mücadelesinin Kritik Dönemeci: Fırat Kalkanı Harekatı” başlıklı makalesiyle başlayan bu bölümde sırasıyla Ömer Yılmaz’ın “Batı’nın Türkiye Politikaları: Terör ve Batı”, Ramazan Erdağ’ın “Türkiye’de Darbeler ve Batı’nın Yaklaşımı” ve İsmail Ediz’in “Reel Politik ve Oryantalizm Sarmalında Batı’nın Türkiye Algısı” isimli makaleleri bulunmaktadır.

Türk dış politikasının değişik alanlarına ilişkin 2016 yılında yaşanan gelişmelerin ele alındığı ikinci bölümde Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerine yönelik politikaları Kemal İnat, Mustafa Caner, Recep Tayyip Gürler, Zana Baykal, Can Acun, İsmail Numan Telci, İsmail Akdoğan, Ahmet Üçağaç ve Haydar Oruç tarafından kaleme alınan altı ayrı makalede analiz edilmiştir.

Kitap

2016 yılı gelişmelerinin ele alındığı on altı makale ile dört bağımsız makaleden oluşmaktadır.

Türk Dış Politikası Yıllığı 2016
PDF Dosyası için tıklayınız

2009 yılında yayın hayatına başlayan Türk Dış Politikası Yıllığı, bu eser ile birlikte sekizinci kitabına ulaşmış bulunmaktadır. Şimdiden kendi alanında bir klasik haline gelen bu seri ile özellikle Türk dış politikası ile ilgilenen araştırmacılar için kalıcı bir başvuru kaynağının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. — Türk Dış Politikası Yıllığı 2016

ABD ile ilişkiler Kılıç Buğra Kanat, AB ile ilişkiler Filiz Cicioğlu ve Türkiye’nin 2016 yılındaki Rusya ve Kafkasya politikası da Özgür Tüfekçi tarafından yazılmıştır. Yine Türkiye’nin 2016 yılındaki Kıbrıs politikası Enes Bayraklı ve Hacı Mehmet Boyraz, Balkanlar politikası Mehmet Uğur Ekinci ve Nedim Emin, Afrika politikası Abdurrahim Sıradağ, Orta Asya ve Pakistan politikası Tamer Kaşıkçı, Asya Pasifik politikası Kadir Temiz ve Latin Amerika politikası da Mustafa Yetim tarafından kaleme alınmıştır. Türk dış politikasının ekonomi politiğini ise Sadık Ünay ve Şerif Dilek yazmışlardır.

Yıllığın bu sayısının yayınlanması konusunda yazılarıyla katkıda bulunan yazarlarımıza ve eserin son okumasına destek olan Mehmet Akif Memmi ile Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü ailesine teşekkür ediyoruz.

Ankara, Haziran 2017
Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mustafa Caner

Editörler

Burhanettin Duran
Burhanettin Duran
Kemal İnat
Kemal İnat
Mustafa Caner
Mustafa Caner

İçindekiler

1. Bölüm
TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNE BAĞIMSIZ MAKALELER

Türkiye’nin DEAŞ’la Mücadelesinin Kritik Dönemeci: Fırat Kalkanı Harekatı
UFUK ULUTAŞ | BURHANETTİN DURAN

Batı’nın Türkiye Politikaları: Terör ve Batı
ÖMER YILMAZ

Türkiye’de Darbeler Ve Batı’nın Yaklaşımı
RAMAZAN ERDAĞ

Reel Politik Ve Oryantalizm Sarmalında Batı’nin Türkiye Algısı
İSMAİL EDİZ

2. Bölüm
TÜRK DIŞ POLİTİKASININ 2016 YILI GELİŞMELERİ

Türkiye’nin İran Politikası 2016
KEMAL İNAT | MUSTAFA CANER

Türkiye’nin Irak Politikası 2016
RECEP TAYYİP GÜRLER | ZANA BAYKAL

Türkiye’nin Suriye Politikası 2016
CAN ACUN

Türkiye’nin Mısır Politikası 2016
İSMAİL NUMAN TELCİ

Türkiye’nin Körfez Ülkeleri Politikası 2016
İSMAİL AKDOĞAN | AHMET ÜÇAĞAÇ

Türkiye’nin İsrail, Filistin ve Ürdün Politikası 2016
HAYDAR ORUÇ

Türkiye’nin ABD Politikası 2016
KILIÇ BUĞRA KANAT

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 2016
FİLİZ CİCİOĞLU

Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya Politikası 2016
ÖZGÜR TÜFEKÇİ

Türkiye’nin Kıbrıs Politikası 2016
ENES BAYRAKLI | HACI MEHMET BOYRAZ

Türkiye’nin Balkanlar Politikası 2016
MEHMET UĞUR EKİNCİ | NEDİM EMİN

Türkiye’nin Afrika Politikası 2016
ABDURRAHİM SIRADAĞ

Türkiye’nin Orta Asya ve Pakistan Politikası 2016
TAMER KAŞIKÇI

Türkiye’nin Asya-Pasifik Politikası 2016
KADİR TEMİZ

Türkiye’nin Latin Amerika Politikası 2016
MUSTAFA YETİM

Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği 2016
SADIK ÜNAY | ŞERİF DİLEKPDF Dosyası için tıklayınız