Kapat
SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Türk Dış Politikası Yıllığı

Yıllık çalışmasının temel motivasyonu Türkiye dış politikasını daha iyi anlama noktasında pratiklerin depolandığı bir arşiv ortaya koymaktı.

© SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
Ana Sayfa | SETA

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Önceki Sonraki
Türk Dış Politikası Yıllığı 2020

Türk Dış Politikası Yıllığı 2020

Temmuz 2021

Önsöz

Türk dış politikası yıllıkları (TDPY) on ikinci sayısıyla yeniden okurlarıyla buluşuyor. İstikrarlı bir biçimde on iki yıl boyunca yıllık formatında bir eseri okuyucuyla buluşturmak önemli bir başarıyı işaret ediyor. On iki yıllık süre içerisinde onlarca yazarın yolu bir noktada TDPY ile kesişmiş ve eserimize katkı sunmuşlardır. Bu an- lamda TDPY bir ekol sayılabilir. Tabii ki yazarları ve bizleri en çok motive eden okurların kitabımıza gösterdikleri ilgi olmuştur. Ese- rimiz birçok öğrenci, araştırmacı ve alana ilgi duyanların referans kaynağı olmuş ve bilimsel üretime katkıda bulunmuştur.

Türk Dış Politikası Yıllığı 2020 önceki sayılarında olduğu üzere iki farklı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Türkiye’nin ulusla- rarası siyasetin temel dinamiklerinden sayılan Arap isyanları süre- cindeki dış politikası ve son yıllarda özellikle önem kazanan deniz- ler siyaseti üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Burhanettin Duran’ın kaleme aldığı ilk makalede hem bölgesel hem de küresel denkle- mi yeniden kuran, kopuş ve süreklilikleriyle siyasal, toplumsal ve ekonomik dengeleri dönüştüren Arap isyanları süreci karşısında Türkiye’nin oluşturduğu dış politika stratejileri ele alınmaktadır. Ferhat Pirinççi tarafından yazılan ikinci makalede Türkiye’nin pek çok önemli aktörle etkileşime girdiği ve temel egemenlik meselele- rinden sayılan Doğu Akdeniz konusu mercek altına alınmaktadır. Yücel Acer, Ege Denizi sorunlarında Türkiye’nin yaklaşımlarını ve çözüm önerilerini incelemektedir. Serkan Balkan ve Murat Yeşil- taş’ın ortak kaleme aldıkları makalede Türkiye’nin deniz kuvvetleri/ donanma stratejisinde son zamanlarda yaşanan dönüşümün izi sürülmektedir. İsmail Numan Telci ve Menderes Kurt, Osmanlı’dan itibaren günümüze dek Türkiye’nin Kızıldeniz politikasını inceler- ken Türkiye’nin Karadeniz politikası ise Arzu Al tarafından ele alın- maktadır. Son olarak Türkiye’nin Basra Körfezi politikasını da yine İsmail Numan Telci analiz etmektedir.

2020’de Türk dış politikasını muhtelif alanlarda meşgul eden ge- lişmeler kitabımızın ikinci bölümünde tartışılmaktadır. Türkiye’nin Ortadoğu politikaları Kemal İnat, Mustafa Caner, İsmail Numan Telci, Mehmet Rakipoğlu, Talha İsmail Duman, Enes Deşilmek, Haydar Oruç, Recep Tayyip Gürler ve Mustafa Şeyhmus Küpeli imzalı makalelerde analiz edilmektedir. Türkiye’nin AB politikasını Oğuz Güngörmez, Rusya ve Kafkasya politikasını Mehmet Çağatay Güler, Kıbrıs politikasını Hacı Mehmet Boyraz, Balkanlar politika- sını Mehmet Uğur Ekinci, Afrika politikasını Ramazan Erdağ, Orta Asya ve Pakistan politikasını Vugar Savzaliyev ve Latin Amerika po- litikasını da Mustafa Yetim kaleme almıştır.

Kitabımıza katkıda bulunan değerli yazarlarımız ve SETA çalı- şanlarına teşekkür ediyor ve siz kıymetli okuyucularımıza faydalı ol- ması temennisiyle eserimizi takdim etmekten mutluluk duyuyoruz.

Kitap

2009 yılında yayın hayatına başlayan Türk Dış Politikası Yıllığı, bu eser ile birlikte on ikinci kitabına ulaştı.

Türk Dış Politikası Yıllığı 2020
PDF Dosyası için tıklayınız

Türk Dış Politikası Yıllığı bu sayısıyla beraber onuncu yılını tamamlamış oluyor. Bu durum almanak geleneğinin hala tam oturmadığı ülkemizde ciddi bir başarıyı işaret etmektedir. Bu süre zar- fında onlarca yazar kitabımıza katkıda bulunmuş ve bu geleneğin sürmesinde pay sahibi olmuştur. — Türk Dış Politikası Yıllığı 2019

Türkiye’nin Ortadoğu politikaları Kemal İnat, Mustafa Caner, Recep Tayyip Gürler, Enes Deşilmek, Talha İsmail Duman, İsmail Numan Telci, Mehmet Rakipoğlu ve Haydar Oruç imzalı makalelerde incelenmiştir. Kılıç Buğra Kanat ve Oğuz Güngörmez sırasıyla Türkiye’nin ABD ve AB politikalarını, Bilgehan Öztürk de Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya politikasını kaleme almıştır.

Türkiye’nin Kıbrıs politikası Enes Bayraklı, Balkanlar politikası Mehmet Uğur Ekinci ve Dilek Kütük, Afrika politikası Ramazan Erdağ, Orta Asya ve Pakistan politikası Tamer Kaşıkçı, Asya-Pasifik politikası M. Cüneyt Özşahin ve Latin Amerika politikası da Mustafa Yetim tarafından yazılmıştır.

İstanbul, Nisan 2019
Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mustafa Caner

Editörler

Burhanettin Duran
Burhanettin Duran
Kemal İnat
Kemal İnat
Mustafa Caner
Mustafa Caner

İçindekiler

1. BÖLÜM TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNE BAĞIMSIZ MAKALELER

ARAP İSYANLARINDA ON YILIN MUHASEBESİ VE TÜRKİYE’NİN YERİ
BURHANETTİN DURAN

TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ POLİTİKASI: JEOPOLİTİK BİR DEĞERLENDİRME
FERHAT PİRİNÇÇİ

GÜNÜMÜZDE EGE SORUNLARINA VE ÇÖZÜMÜNE DAİR TÜRKİYE’NİN YAKLAŞIMLARI
YÜCEL ACER

CUMHURİYET’TEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’NİN DENİZ KUVVETLERİ/DONANMA STRATEJİSİNDEKİ DÖNÜŞÜM: KIYI SAVUNMASINDAN AÇIK DENİZLERE
SERKAN BALKAN | MURAT YEŞİLTAŞ

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'NİN KIZILDENİZ POLİTİKASI
İSMAİL NUMAN TELCİ | MENDERES KURT

TÜRKİYE’NİN KARADENİZ POLİTİKASI: ULUSLARARASI HUKUK, ENERJİ GÜVENLİĞİ VE EKONOMİ
ARZU AL

TÜRKİYE’NİN BASRA KÖRFEZİ POLİTİKASI
İSMAİL NUMAN TELCİ

2. BÖLÜM TÜRK DIŞ POLİTİKASININ 2020 YILI GELİŞMELERİ

Türkiye’nin İran Politikası 2020
KEMAL İNAT | MUSTAFA CANER

Türkiye’nin Irak Politikası 2020
RECEP TAYYİP GÜRLER | MUSTAFA ŞEYHMUS KÜPELİ

Türkiye’nin AB Politikası 2020
OĞUZ GÜNGÖRMEZDUMAN

Türkiye’nin Kıbrıs Politikası 2020
HACI MEHMET BOYRAZ

Türkiye’nin ABD Politikası 2020
KILIÇ BUĞRA KANAT

Türkiye’nin İsrail, Filistin ve Ürdün Politikası 2020
HAYDAR ORUÇ

Türkiye’nin Suriye ve Lübnan Politikası 2020
ENES DEŞİLMEK | TALHA İSMAİL DUMAN

Türkiye’nin Balkanlar Politikası 2020
MEHMET UĞUR EKİNCİ

Türkiye’nin Körfez Ülkeleri ve Yemen Politikası 2020
MEHMET RAKİPOĞLU

Türkiye’nin Mısır Politikası 2020
İSMAİL NUMAN TELCİ

Türkiye’nin Orta Asya ve Pakistan Politikası 2020
VUGAR SAVZALIYEV

Türkiye’nin Afrika Politikası 2020
RAMAZAN ERDAĞ

Türkiye’nin Amerika Politikası 2020
MUSTAFA YETİM

Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya Politikası 2020
MEHMET ÇAĞATAY GÜLER

Türkiye’nin Uzakdoğu Asya 2020
YUSUF EMRE KOÇ

Türkiye’nin Enerji 2020
YUNUS FURUNCUPDF Dosyası için tıklayınız