Kapat
SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Türk Dış Politikası Yıllığı

Yıllık çalışmasının temel motivasyonu Türkiye dış politikasını daha iyi anlama noktasında pratiklerin depolandığı bir arşiv ortaya koymaktı.

© SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
Ana Sayfa | SETA

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Önceki Sonraki
Türk Dış Politikası Yıllığı 2014

Türk Dış Politikası Yıllığı 2014

Nisan, 2015

Önsöz

Türk Dış Politikası Yıllığı serisinin altıncı kitabına ulaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bu, Türkiye’nin dış politikasının değişik alanlarına ilişkin verilerin, konunun uzmanları tarafından belirli bir sistematik içerisinde okuyucuya aktarılmasını sağlama hedefimize doğru bir adım daha atmak anlamına geliyor. Türk dış politikasına ilişkin olarak son dönemlerde yapılan yorumlara bakıldığında, çok fazla spekülasyonun yapıldığı, komplo teorilerinin havada uçuştuğu ve “bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağı” düsturunun ne kadar haklı olduğunu gösteren analizlerin ortaya çıktığı görülmektedir.

Bu durum, Türk dış politikasının uygulanmasına ilişkin bir veri bankası oluşturmak niyetiyle başlattığımız yıllık serisinin ne kadar gerekli olduğunu yeniden göstermektedir. Bu çerçevede Türk Dış Politikası Yıllığı yorumdan çok yaşanan gelişmelere dair bilgilerin aktarılmasına dayanmaktadır ve bu bilgiler ışığında yorumu okuyucuya bırakmaktadır.

Bu sayıda Türk Dış Politikası Yıllığı toplam 20 makaleden oluşmaktadır. Bu makalelerden 5’i bağımsız, kalan 15’i ise 2014 yılı gelişmelerini ele almaktadır. Bağımsız makalelerden oluşan birinci bölüm Ferhat Pirinççi’nin “Türk Dış Politikasında İnsani Diplomasi: Suriye Krizi Örneği” başlıklı makalesiyle başlamaktadır. Bu bölümde ayrıca, Zana Baykal’ın “Türkiye’nin Yeni Enerji Tedarikçisi: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi”, Duygu Öztürk’ün “Krizlerden Çok Aktörlü İşbirliğine Türk-Yunan İlişkileri”, Mehmet Ali Doğan’ın “Kavramdan Pratiğe Medeniyetler İttifakı Girişimi” ve Kürşad Aslan ile Murat Aslan’ın “Politik Ekonomi Perspektifinden Yakın Dönem Türk Dış Politikası” isimli yazıları yer almaktadır.

Kitap

Bu makalelerden 5’i bağımsız, kalan 15’i ise 2014 yılı gelişmelerini ele almaktadır.

Türk Dış Politikası Yıllığı 2014
PDF Dosyası için tıklayınız

Türk dış politikasının uygulanmasına ilişkin bir veri bankası oluşturmak niyetiyle başlattığımız yıllık serisinin ne kadar gerekli olduğunu yeniden göstermektedir. Bu çerçevede Türk Dış Politikası Yıllığı yorumdan çok yaşanan gelişmelere dair bilgilerin aktarılmasına dayanmaktadır ve bu bilgiler ışığında yorumu okuyucuya bırakmaktadır. — Türk Dış Politikası Yıllığı 2014

Türk dış politikasının değişik alanlarına ilişkin 2014 yılında yaşanan gelişmelerin ele alındığı ikinci bölümde Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerine yönelik politikaları Kemal İnat, Abdullah Yegin, Ali Balcı, İsmail Akdoğan, Can Acun, İsmail Numan Telci ve Rahman Dağ tarafından kaleme alınan altı ayrı makalede analiz edilmiştir. ABD ile ilişkiler Kılıç Buğra Kanat, AB ile ilişkiler Filiz Cicioğlu ve Asya-Pasifik bölgesine yönelik Türkiye politikası Kadir Temiz tarafından yazılmıştır.

Balkanlar politikası Mehmet Uğur Ekinci ve Nedim Emin, Rusya ve Kafkasya politikası Emre Erşen ve Orta Asya politikası Kürşad Aslan tarafından kaleme alınmıştır. Kıbrıs’ı Enes Bayraklı, Latin Amerika’yı Mustafa Yetim ve Afrika politikasını da Ramazan Erdağ yazmıştır.

Riskleriyle ve fırsatlarıyla Türk dış politikasının giderek daha fazla konuşulduğu bir dönemde, bu konuda yapılan tartışmalara ve analizlere katkıda bulunmasını umduğumuz kitabın çıkmasında emeği geçen bütün yazarlarımıza ve baskı aşamasında katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor ve eserin okuyucuya faydalı olmasını diliyoruz.

Ankara, Nisan 2015
Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Balcı

Editörler

Burhanettin Duran
Burhanettin Duran
Kemal İnat
Kemal İnat
Ali Balcı
Ali Balcı

İçindekiler

1. Bölüm
TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNE BAĞIMSIZ MAKALELER

Türk Dış Politikasında İnsani Diplomasi: Suriye Krizi Örneği
FERHAT PİRİNÇÇİ | TUNÇ DEMİRTAŞ

Türkiye’nin Yeni Enerji Tedarikçisi: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi
ZANA BAYKAL

Krizlerden Çok Aktörlü İşbirliğine Türk-Yunan İlişkileri
DUYGU ÖZTÜRK

Kavramdan Pratiğe Medeniyetler İttifakı Girişimi
MEHMET ALİ DOĞAN

Politik Ekonomi Perspektifinden Yakın Dönem Türk Dış Politikası
H. KÜRŞAD ASLAN | MURAT ASLAN

2. Bölüm
TÜRK DIŞ POLİTİKASININ 2014 YILI GELİŞMELERİ

Türkiye’nin İran Politikası 2014
KEMAL İNAT | ABDULLAH YEGİN

Türkiye’nin Irak Politikası 2014
ALİ BALCI

Türkiye’nin Suriye Politikası 2014
CAN ACUN

Türkiye’nin Mısır Politikası 2014
İSMAİL NUMAN TELCİ

Türkiye’nin Körfez Ülkeleri Politikası 2014
İSMAİL AKDOĞAN

Türkiye’nin İsrail, Filistin ve Ürdün Politikası 2014
RAHMAN DAĞ

Türkiye’nin Afrika Politikası 2014
RAMAZAN ERDAĞ

Türkiye’nin Avrupa Birliği Politikası 2014
FİLİZ CİCİOĞLU

2014 Yılında Türk-Amerikan İlişkileri: Taktiksel Farklılıklardan Stratejik Muammaya
KILIÇ BUĞRA KANAT

Türkiye’nin Rusya ve Güney Kafkasya Politikası 2014
EMRE ERŞEN

Türkiye’nin Asya-Pasifik Politikası 2014
KADİR TEMİZ

Türkiye’nin Balkanlar Politikası 2014
MEHMETMEHMET UĞUR EKİNCİ | NEDİM EMİN

Türkiye’nin Orta Asya Politikası 2014
H. KÜRŞAD ASLAN

Türkiye’nin Kıbrıs Politikası
ENES BAYRAKLI

Türkiye’nin Latin Amerika Politikası 2014
MUSTAFA YETİMPDF Dosyası için tıklayınız