Kapat
SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Türk Dış Politikası Yıllığı

Yıllık çalışmasının temel motivasyonu Türkiye dış politikasını daha iyi anlama noktasında pratiklerin depolandığı bir arşiv ortaya koymaktı.

© SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
Ana Sayfa | SETA

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Önceki Sonraki
Türk Dış Politikası Yıllığı 2017

Türk Dış Politikası Yıllığı 2017

Nisan, 2018

Önsöz

Türk Dış Politikası Yıllığı yayın hayatına başladığı 2009’dan beri küresel ve bölgesel gelişmeler ışığında Türk dış politikasının nabzını tutmaya devam etmektedir. Yine yoğun bir çalışma ve emeğin ürünü olarak sizlerle buluşan elinizdeki eser ile birlikte yıllık dizimiz dokuzuncu kitabına ulaşmaktadır. Eserimizin geçen zaman içerisinde Uluslararası İlişkiler alanında çalışan uzman, akademisyen ve öğrenciler kadar alan dışındaki meraklılar ve araştırmacıların da başvuru kaynaklarından biri haline geldiğine mutlulukla şahit olmaktayız.

Her sayıda tekraren vurgulandığı gibi makaleler temelde bilgi yoğunluklu olup olayların yorumlanması hususunda okuyucuya alan bırakmaktadır. Böylelikle daha nesnel içeriğe sahip ve aktüalitenin çeldiriciliğine direnebilen uzun ömürlü bir yapıt ortaya çıkmaktadır. Her biri yazdıkları konularda uzman olan yazarlarımız çalışmalarını uzmanlıklarının getirdiği bütünlüklü bir çerçeve içerisinde sunmakta ve analitik bakışları ile zenginleştirmektedir. Bu anlamda da kuru ve bağlam dışı enformasyondan ziyade mantıksal bir yapı içerisinde anlam kazanan bir bilgi bütünü ortaya çıkmaktadır.

2017’de Türk dış politikasındaki gelişmelerin ele alındığı bu kitapta on altı makale ile birlikte bu yılla sınırlı kalmayan beş bağımsız makale yer almaktadır. Söz konusu bağımsız makaleler Türkiye’nin en can alıcı dış politika gündemlerini daha geniş bir bağlamda masaya yatırmaktadır.

Bağımsız makalelerin yer aldığı birinci bölüm Burhanettin Duran’ın “15 Temmuz Darbe Girişiminin Türkiye’nin İç ve Dış Politikasına Etkisi” başlıklı çalışması ile başlamaktadır. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen darbe sonrası Türk dış politikasında yaşanan dönüşümün etkileri belirleyici olmaya devam etmektedir. Duran bu eserinde meşum darbe girişiminin Türk siyasetinde yarattığı konjonktürel ve yapısal dönüşümlere mercek tutmaktadır. “Türk-Rus İlişkilerinde İkinci Bahar Kalıcı mı?” başlıklı makalesiyle Nurşin Ateşoğlu Güney Türkiye ve Rusya arasındaki yakınlaşmanın muhtemel geleceğini analiz etmektedir. Tuncay Kardaş “Trump Dönemi Türkiye-ABD Krizinin Analizi” isimli çalışması ile yeni ABD Başkanı Trump’la birlikte derinleşen iki ülke ilişkilerindeki krizin muhtelif dinamiklerini ele almaktadır. Hakkı Uygur Ankara-Tahran ilişkilerini analiz ettiği “Arap Baharı Sonrası Bölgesel Gelişmeler Işığında Türk-İran İlişkileri” isimli makalesinde kriz ve normalleşme ekseninde ilişkilerin seyrine odaklanmaktadır. Çağatay Özdemir ve Neslihan Saydam’ın kaleme aldığı “Türkiye-ABD İlişkilerinde Washington’daki Türk Lobisinin Rolü” isimli birinci bölümün son makalesinde ise iki ülke ilişkilerini belirlemede “Türk lobisi”nin ne derece etkili olduğu sorusuna cevap aranmaktadır.

Kitap

2009 yılında yayın hayatına başlayan Türk Dış Politikası Yıllığı, bu eser ile birlikte dokuzuncu kitabına ulaştı.

Türk Dış Politikası Yıllığı 2017
PDF Dosyası için tıklayınız

2009 yılında yayın hayatına başlayan Türk Dış Politikası Yıllığı, bu eser ile birlikte sekizinci kitabına ulaşmış bulunmaktadır. Şimdiden kendi alanında bir klasik haline gelen bu seri ile özellikle Türk dış politikası ile ilgilenen araştırmacılar için kalıcı bir başvuru kaynağının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. — Türk Dış Politikası Yıllığı 2017

2017’de muhtelif alanlarda yaşanan dış politika gelişmeleri ise ikinci bölümde analiz edilmektedir. Türkiye’nin Ortadoğu politikaları Kemal İnat, Mustafa Caner, Recep Tayyip Gürler, Ahmet Arda Şensoy, Talha İsmail Duman, İsmail Numan Telci, İsmail Akdoğan ve Haydar Oruç imzalı makalelerde incelenmiştir. Türkiye’nin ABD ve AB politikaları sırasıyla Kılıç Buğra Kanat ve Filiz Cicioğlu, Rusya ve Kafkasya politikası da Özgür Tüfekçi tarafından kaleme alınmıştır. Aynı şekilde Türkiye’nin Kıbrıs politikası Enes Bayraklı ve Hacı Mehmet Boyraz, Balkanlar politikası Mehmet Uğur Ekinci ve Dilek Kütük, Afrika politikası Abdurrahim Sıradağ, Orta Asya ve Pakistan politikası Tamer Kaşıkçı, Asya Pasifik politikası Muhammet Hamza Uçar ve Latin Amerika politikası da Mustafa Yetim tarafından yazılmıştır. Sadık Ünay ve Şerif Dilek ise yazdıkları makalede Türk dış politikasının ekonomi politiğini ele almışlardır.

Yıllığın bu sayısının yayımlanması hususunda yazılarıyla katkıda bulunan değerli yazarlarımıza ve kitabımıza teveccüh gösteren saygıdeğer okurlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz.

İstanbul, Nisan 2018
Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mustafa Caner

Editörler

Burhanettin Duran
Burhanettin Duran
Kemal İnat
Kemal İnat
Mustafa Caner
Mustafa Caner

İçindekiler

1. Bölüm
TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNE BAĞIMSIZ MAKALELER

15 Temmuz Darbe Girişiminin Türkiye’nin İç ve Dış Politikasına Etkisi
BURHANETTİN DURAN

Türk-Rus İlişkilerinde İkinci Bahar Kalıcı mı?
NURŞİN ATEŞOĞLU GÜNEY

Trump Dönemi Türkiye-ABD Krizinin Analizi
TUNCAY KARDAŞ

Arap Baharı Sonrası Bölgesel Gelişmeler Işığında Türkiye-İran İlişkileri
HAKKI UYGUR

Türkiye-ABD İlişkilerinde Washington’daki Türk Lobisinin Rolü
ÇAĞATAY ÖZDEMİR | NESLİHAN SAYDAM

2. Bölüm
TÜRK DIŞ POLİTİKASININ 2017 YILI GELİŞMELERİ

Türkiye’nin İran Politikası
KEMAL İNAT | MUSTAFA CANER

Türkiye’nin Irak Politikası
RECEP TAYYİP GÜRLER

Türkiye’nin Suriye ve Lübnan Politikası
AHMET ARDA ŞENSOY | TALHA İSMAIL DUMAN

Türkiye’nin Mısır Politikası
İSMAIL NUMAN TELCI

Türkiye’nin Körfez Ülkeleri ve Yemen Politikası
İSMAIL AKDOĞAN

Türkiye’nin İsrail, Filistin ve Ürdün Politikası
HAYDAR ORUÇ

Türkiye’nin ABD Politikası
KILIÇ BUĞRA KANAT

Türkiye’nin Avrupa Birliği Politikası
FİLİZ CİCİOĞLU

Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya Politikası
ÖZGÜR TÜFEKÇİ

Türkiye’nin Kıbrıs Politikası
ENES BAYRAKLI | HACI MEHMET BOYRAZ

Türkiye’nin Balkanlar Politikası
MEHMET UĞUR EKİNCİ | DİLEK KÜTÜK

Türkiye’nin Afrika Politikası
ABDURRAHİM SIRADAĞ

Türkiye’nin Orta Asya ve Pakistan Politikası
TAMER KAŞIKÇI

Türkiye’nin Asya Pasifik Politikası
MUHAMMET HAMZA UÇAR

Türkiye’nin Latin Amerika Politikası
MUSTAFA YETİM

Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği
SADIK ÜNAY | ŞERİF DİLEKPDF Dosyası için tıklayınız