Kapat
SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Türk Dış Politikası Yıllığı

Yıllık çalışmasının temel motivasyonu Türkiye dış politikasını daha iyi anlama noktasında pratiklerin depolandığı bir arşiv ortaya koymaktı.

© SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
Ana Sayfa | SETA

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Önceki Sonraki
Türk Dış Politikası Yıllığı 2015

Türk Dış Politikası Yıllığı 2015

Mayıs, 2016

Önsöz

Yıllık çalışmasının temel motivasyonu Türkiye dış politikasını daha iyi anlama noktasında pratiklerin depolandığı bir arşiv ortaya koymaktı. Bu doğrultuda yayınlanan Türk Dış Politikası Yıllığı bu sayı ile birlikte yedinci kitabına ulaştı. Daha önceki yıllıkların gördüğü ilgi bize çalışmanın temel amacı olan Türk dış politikasına ilişkin arşiv oluşturma çabasının değerli ve karşılığı olan bir hedefe sahip olduğunu gösterdi.

Türk Dış Politikası Yıllığı bu sayıda yirmi makaleden oluşmaktadır. Bağımsız makalelerden oluşan birinci bölümde bu yıl Türkiye’nin Batı ile ilişkilerini ele alan metinler yer almaktadır. Ömer Yılmaz’ın “Almanya’nın Kürt ve PKK Politikası: Denge ve Strateji” başlıklı makalesiyle başlayan bu bölümde ayrıca İsmail Ediz’in “Tarihten Günümüze Türkiye Almanya İlişkilerine Eleştirel Bir Bakış”, Çağatay Özdemir’in “Türkiye’nin ABD ve Avrupa Birliği ile İlişkilerinde DAEŞ Etkisi” ve Ahmet Selim Tekelioğlu’nun “Transatlantik Ortaklığın Türk-Amerikan İlişkilerine Etkisi” yazıları yer almaktadır.

Türk dış politikasının değişik alanlarına ilişkin 2015 yılında yaşanan gelişmelerin ele alındığı ikinci bölümde Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerine yönelik politikaları Kemal İnat, Ali Balcı, Recep Tayyip Gürler, Zana Baykal, Ahmet Üçağaç, Can Acun, İsmail Numan Telci ve Rahman Dağ tarafından kaleme alınan altı ayrı makalede analiz edilmiştir.

Kitap

2016 yılı gelişmelerinin ele alındığı on altı makale ile dört bağımsız makaleden oluşmaktadır.

Türk Dış Politikası Yıllığı 2015
PDF Dosyası için tıklayınız

Daha önceki yıllıkların gördüğü ilgi bize çalışmanın temel amacı olan Türk dış politikasına ilişkin arşiv oluşturma çabasının değerli ve karşılığı olan bir hedefe sahip olduğunu gösterdi. — Türk Dış Politikası Yıllığı 2015

ABD ile ilişkiler Kılıç Buğra Kanat, AB ile ilişkiler Filiz Cicioğlu ile Fahriye Keskin Karagöl ve Asya-Pasifik bölgesine yönelik Türkiye politikası Kadir Temiz tarafından yazılmıştır. Balkanlar politikası Mehmet Uğur Ekinci ile Nedim Emin, Rusya ve Kafkasya politikası Özgür Tüfekçi ve Orta Asya politikası Fahriye Keskin Karagöl tarafından kaleme alınmıştır.

Kıbrıs’ı Enes Bayraklı, Latin Amerika’yı Mustafa Yetim, Afrika politikasını Ramazan Erdağ ve Türk dış politikasının ekonomi politiğini de Mustafa Cüneyt Özşahin yazmıştır.

Ankara, Mayıs 2016
Burhanettin Duran, Kemal İnat

Editörler

Burhanettin Duran
Burhanettin Duran
Kemal İnat
Kemal İnat

İçindekiler

1. Bölüm
TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNE BAĞIMSIZ MAKALELER

Almanya’nın Kürt ve PKK Politikası: Denge ve Strateji
ÖMER YILMAZ

Tarihten Günümüze Türkiye-Almanya İlişkilerine Eleştirel Bir Bakış
İSMAİL EDİZ

Türkiye’nin ABD ve Avrupa Birliği ile İlişkilerinde DAEŞ Etkisi
ÇAĞATAY ÖZDEMİR

Transatlantik Ortaklığın Türk-Amerikan İlişkilerine Etkisi
AHMET SELİM TEKELİOĞLU

2. Bölüm
TÜRK DIŞ POLİTİKASININ 2015 YILI GELİŞMELERİ

Türkiye’nin İran Politikası 2015
KEMAL İNAT

Türkiye’nin Irak Politikası 2015
ALİ BALCI | RECEP TAYYİP GÜRLER | ZANA BAYKAL

Türkiye’nin Suriye Politikası 2015
CAN ACUN

Türkiye’nin Mısır Politikası 2015
İSMAİL NUMAN TELCİ

Türkiye’nin Körfez Ülkeleri Politikası 2015
AHMET ÜÇAĞAÇ

Türkiye’nin İsrail, Filistin ve Ürdün Politikası 2015
RAHMAN DAĞ

Türkiye’nin ABD Politikası 2015
KILIÇ BUĞRA KANAT

Türkiye’nin Avrupa Birliği Politikası 2015
FİLİZ CİCİOĞLU | FAHRİYE KESKİN KARAGÖL

Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya 2015 Politikası
ÖZGÜR TÜFEKÇİ

Türkiye’nin Kıbrıs Politikası 2015
ENES BAYRAKLI

Türkiye’nin Balkanlar Politikası 2015
MEHMET UĞUR EKİNCİ | NEDİM EMİN

Türkiye’nin Afrika Politikası 2015
RAMAZAN ERDAĞ

Türkiye’nin Orta Asya ve Pakistan Politikası 2015
FAHRİYE KESKİN KARAGÖL

Türkiye’nin Asya-Pasifik Politikası 2015
KADİR TEMİZ

Türkiye’nin Latin Amerika Politikası 2015
MUSTAFA YETİM

Türk Dış Politikasının konomi Politiği 2015
MUSTAFA CÜNEYT ÖZŞAHİNPDF Dosyası için tıklayınız