Kapat
SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Türk Dış Politikası Yıllığı

Yıllık çalışmasının temel motivasyonu Türkiye dış politikasını daha iyi anlama noktasında pratiklerin depolandığı bir arşiv ortaya koymaktı.

© SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
Ana Sayfa | SETA

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Önceki
Türk Dış Politikası Yıllığı 2022

Türk Dış Politikası Yıllığı 2022

Mayıs 2023

Önsöz

On dördüncü sayısıyla Türk Dış Politikası Yıllığı, yeniden okurlarımızın karşısında. Bir kez daha zengin bir eser üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kitabımızın araştırmacılar, öğrenciler ve akademisyenler tarafından gittikçe daha fazla okunarak, bilimsel çalışmalarda referans kaynağı olarak kullanıldı- ğını ve bilimsel üretime katkıda bulunduğunu gözlemliyoruz. Bu durum biz editörlerin ve yazarların gurur kaynağıdır. Okuyucularımızın ilgisi sayesinde yaptığımız işin anlamı ve önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Türk Dış Politikası Yıllığı önceki sayılardaki geleneği sürdürerek bu yıl da iki bölüm halinde yapılandırılmıştır. İlk bölüm, farklı yazarların kaleme aldığı bağımsız makalelerden oluşmaktadır. Burhanettin Duran’ın makalesi Ukrayna Savaşı’nın uluslararası sistemi nasıl etkilediği konusunu ele alırken, Türkiye’nin bu savaş karşısındaki pozisyonunu da ayrıntılı bir şekilde analiz etmektedir. Nurşin Ateşoğlu Güney’in kaleme aldığı ikinci makalede Türki- ye Cumhuriyeti’nin 100. yılı vesilesiyle gündeme gelen yeni yüzyıl vizyonu ele alınmaktadır. Bu makalede yazar, Batı ve liberal dünya sistemlerini de kapsamlı biçimde analizlerine dahil etmektedir. M. Akif Kireçci’nin kaleme aldığı üçüncü makale, Türkiye’nin yakın çevresine yönelik bölge politikalarını hem söz konusu bölge ülkeleri hem de ABD gibi küresel güçlerle rekabet ve iş birliği çerçevesinde incelemektedir. Muhittin Ataman’ın kaleme aldığı dördüncü makale, ekonomik ve askeri kapasitesini ve dış politika araçlarını geliştirerek Türkiye Yüzyılı’na hazırlanan Türk dış politikasını analiz etmek- tedir. Bu bölümün son makalesinde ise Rıfat Öncel, Türkiye’nin savunma sanayiinde gerçekleştirdiği ilerlemenin dış politikada kendisine sunduğu im- kanları ele almaktadır.

2022’de, Türk dış politikasının bölgesel boyutları ise kitabın ikinci bölü- münde konusunda uzman yazarların imzasını taşıyan makalelerde yer almıştır. Kemal İnat, Mustafa Caner, İsmail Numan Telci, Mehmet Rakipoğlu, Talha İsmail Duman, Ahmet Arda Şensoy, Haydar Oruç ve Fatih Oğuzhan İpek Türkiye’nin Ortadoğu politikalarını analiz etmiştir. Türk dış politikası perspektifinden AB’yi Filiz Cicioğlu, Rusya ve Kafkasya’yı Gloria Shkurti Özdemir, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’i Hacı Mehmet Boyraz, Balkanları Meh- met Uğur Ekinci, Doğu Asya’yı Mustafa Onur Yalçın, Afrika Kıtası’nı Tunç Demirtaş, Orta Asya ve Pakistan’ı Ahmet Turan, Latin Amerika’yı Mustafa Yetim, Yunanistan’ı Melih Yıldız ve ABD’yi Kılıç Buğra Kanat incelemiştir. Büşra Zeynep Özdemir ise Türkiye’nin enerji politikalarını kaleme almıştır.

Kitap

Alanında yetkin ve söz sahibi araştırmacıların katkı verdiği eserimiz Türk dış politikasının nabzını tutmaya devam ediyor.

Türk Dış Politikası Yıllığı 2022
PDF Dosyası için tıklayınız

Eserimize katkıda bulunan kıymetli yazarlarımıza ve SETA ekibine min- nettarız. Umuyoruz ki bu kitap siz okurlarımıza faydalı olur. — Türk Dış Politikası Yıllığı 2022

Editörler

Burhanettin Duran
Burhanettin Duran
Kemal İnat
Kemal İnat
Mustafa Caner
Mustafa Caner

İçindekiler

1. BÖLÜM TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNE BAĞIMSIZ MAKALELER

AK PARTİ VE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ
BURHANETTİN DURAN

TÜRKİYE’NİN YENİ YÜZYIL VİZYONU, BATI VE LİBERAL DÜNYA DÜZENİ TARTIŞMALARI
NURŞİN ATEŞOĞLU GÜNEY

TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL POLİTİKALARI: FIRTINADA GÜVENLİ LİMAN
M. AKİF KİREÇCİ

TÜRKİYE YÜZYILI: TÜRKİYE EKSENİNİN İNŞASI İÇİN YENİ BİR DIŞ POLİTİKA VİZYONU
MUHİTTİN ATAMAN

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE SAVUNMA SANAYİİ
RIFAT ÖNCEL

2. BÖLÜM TÜRK DIŞ POLİTİKASININ 2022 GELİŞMELERİ

TÜRKİYE’NİN İRAN POLİTİKASI 2022
KEMAL İNAT, MUSTAFA CANER

TÜRKİYE’NİN SURİYE VE LÜBNAN POLİTİKALARI 2022
TALHA İSMAİL DUMAN, AHMET ARDA ŞENSOY

TÜRKİYE’NİN KÖRFEZ ÜLKELERİ VE YEMEN POLİTİKALARI 2022
MEHMET RAKİPOĞLU

TÜRKİYE’NİN İSRAİL, FİLİSTİN VE ÜRDÜN POLİTİKALARI 2022
HAYDAR ORUÇ

TÜRKİYE’NİN IRAK POLİTİKASI 2022
FATİH OĞUZHAN İPEK

TÜRKİYE’NİN MISIR POLİTİKASI 2022
İSMAİL NUMAN TELCİ

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKASI 2022
"btn-primary">İSMAİL NUMAN TELCİ

TÜRKİYE’NİN ABD POLİTİKASI 2022
"btn-primary">KILIÇ BUĞRA KANAT

TÜRKİYE’NİN YUNANİSTAN POLİTİKASI 2022
"btn-primary">MELİH YILDIZ

TÜRKİYE’NİN RUSYA VE KAFKASYA POLİTİKALARI 2022
"btn-primary">GLORIA SHKURTI ÖZDEMİR

TÜRKİYE’NİN KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ POLİTİKASI 2022
"btn-primary">HACI MEHMET BOYRAZ

TÜRKİYE’NİN BALKANLAR POLİTİKASI 2022
"btn-primary">MEHMET UĞUR EKİNCİ

TÜRKİYE’NİN DOĞU ASYA POLİTİKASI 2022
"btn-primary">MUSTAFA ONUR YALÇIN

TÜRKİYE’NİN ORTA ASYA VE PAKİSTAN POLİTİKALARI 2022
"btn-primary">AHMET TURAN

TÜRKİYE’NİN AFRİKA POLİTİKASI 2022
"btn-primary">TUNÇ DEMİRTAŞ

TÜRKİYE’NİN LATİN AMERİKA POLİTİKASI 2022
"btn-primary">MUSTAFA YETİM

TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKASI 2022
"btn-primary">BÜŞRA ZEYNEP ÖZDEMİRPDF Dosyası için tıklayınız