Kapat
SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Türk Dış Politikası Yıllığı

Yıllık çalışmasının temel motivasyonu Türkiye dış politikasını daha iyi anlama noktasında pratiklerin depolandığı bir arşiv ortaya koymaktı.

© SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
Ana Sayfa | SETA

SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Önceki
Türk Dış Politikası Yıllığı 2023

Türk Dış Politikası Yıllığı 2023

Mayıs 2024

Önsöz

Elinizdeki kitapla birlikte 15. sayısına ulaşan Türk Dış Politikası Yıllığı, Türkiye’nin değişik bölgelere ve ülkelere dair politikalarına yönelik araştırma yapan akademisyenlerin ve konuya meraklı okuyucuların vazgeçilmez eseri haline gelmiştir. Türkiye’nin İran, Irak ya da Avrupa Birliği’ne yönelik politikalarında son on beş yılda ne tür gelişmeler yaşandığını merak edenlerin yapmaları gereken tek şey Türk Dış Politikası Yıllığı’nın on beş yıllık arşivini incelemektir. “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz” ilkesiyle yola koyulan Türk Dış Politikası Yıllığı Türkiye’nin dış politikasına dair önemli gelişmeleri dikkate sunarak söz konusu gelişmeleri okuyucusunun yorumlamasını sağlamayı amaçlıyor. Alanında uzman yazarlar somut gelişmeleri aktardıktan sonra bu gelişmelerin nasıl anlaşılması gerektiğine dair kolaylaştırıcı analizler de sunuyor kuşkusuz ancak bu serinin kitaplarında esas olan bilgileri aktarmak ve yorumu okuyucusuna bırakmaktır

Türk Dış Politikası Yıllığı önceki sayılardaki geleneği sürdürerek bu yıl da iki bölüm şeklinde yapılandırılmıştır. İlk bölüm farklı yazarların kaleme aldığı bağımsız makalelerden oluşmaktadır. Kemal İnat ve Burhanettin Duran’ın makalesi Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası sistemi ve Türkiye’yi nasıl etkilediği konusunu ele alırken Mahmut Hakkı Akın Türkiye’deki ideolojik kırılımlar bağlamında siyasi partilerin ve toplumsal grupların Filistin meselesine yönelik tutumlarını incelemiştir. Yücel Acer, Rıfat Öncel ve Deniz İstikbal’in yazıları ise farklı perspektiflerden Türk dış politikasının yüz yılına odaklanmıştır. Yücel Acer, Türkiye’nin arabuluculuk faaliyetlerini tarihsel perspektifle analiz ederken Deniz İstikbal aynı perspektifle Türkiye’nin kalkınma yardımlarını ele almaktadır. Rıfat Öncel ise Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu silahları tedarik politikasında yaşanan dönüşümleri incelemektedir

Türk dış politikasının bölgesel boyutlarının 2023 gelişmeleri de farklı yazarların imzasını taşıyan makalelerde ele alınmıştır. Kemal İnat, Mustafa Caner, İsmail Numan Telci, Mehmet Rakipoğlu, Talha İsmail Duman, Şükrü Can Öztürk, Haydar Oruç ve Fatih Oğuzhan İpek, Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerine yönelik politikalarını analiz ederken Nurbanu Bulgur AB politikasını, Ünal Tüysüz Rusya ve Kafkasya politikalarını, Hacı Mehmet Boyraz Kıbrıs ve Doğu Akdeniz politikasını, Mehmet Uğur Ekinci Balkanlar politikasını, Mustafa Onur Yalçın Doğu Asya politikasını, Tunç Demirtaş Afrika politikasını, Ahmet Turan Orta Asya ve Pakistan politikalarını, Mustafa Yetim Latin Amerika politikasını, Melih Yıldız Yunanistan politikasını, Gloria Shkurti Özdemir ve Ahmet Kayhan Yıldız ABD politikasını ve Büşra Zeynep Özdemir de Türkiye’nin enerji politikasını kaleme almıştır.

Eserimize katkıda bulunan kıymetli yazarlarımıza ve SETA ekibine minnettarız. Umuyoruz ki bu kitap da siz okurlarımıza faydalı olur.

Kitap

Alanında yetkin ve söz sahibi araştırmacıların katkı verdiği eserimiz Türk dış politikasının nabzını tutmaya devam ediyor.

Türk Dış Politikası Yıllığı 2023
PDF Dosyası için tıklayınız

Eserimize katkıda bulunan kıymetli yazarlarımıza ve SETA ekibine min- nettarız. Umuyoruz ki bu kitap siz okurlarımıza faydalı olur. — Türk Dış Politikası Yıllığı 2023

Editörler

Burhanettin Duran
Burhanettin Duran
Kemal İnat
Kemal İnat
Mustafa Caner
Mustafa Caner

İçindekiler

1. BÖLÜM TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNE BAĞIMSIZ MAKALELER

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ULUSLARARASI SİSTEME VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
KEMAL İNAT, BURHANETTİN DURAN

TÜRKİYE’NİN SİLAH TEDARİK POLİTİKASI
RIFAT ÖNCEL

ARABULUCULUK VE TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUK FAALİYETLERİ
YÜCEL ACER

TÜRKİYE’NİN İNSANİ DİPLOMASİ VİZYONU: KALKINMA YARDIMLARI
DENİZ İSTİKBAL

TÜRKIYE’DEKI SIYASI PARTILER VE TOPLUMSAL GRUPLARIN FİLİSTİN MESELESİNE YÖNELİK TUTUMLARI
MAHMUT HAKKI AKIN

2. BÖLÜM TÜRK DIŞ POLİTİKASININ 2023 GELİŞMELERİ

TÜRKİYE’NİN İRAN POLİTİKASI 2023
KEMAL İNAT, MUSTAFA CANER

TÜRKİYE’NİN SURİYE VE LÜBNAN POLİTİKALARI 2023
TALHA İSMAİL DUMAN, ŞÜKRÜ CAN ÖZTÜRK

TÜRKİYE’NİN KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLERİ VE YEMEN POLİTİKASI 2023
MEHMET RAKİPOĞLU

TÜRKİYE’NİN İSRAIL, FİLİSTİN VE ÜRDÜN POLİTİKALARI 2023
HAYDAR ORUÇ

TÜRKİYE’NİN IRAK POLİTİKASI 2023
FATİH OĞUZHAN İPEK

TÜRKİYE’NİN MISIR POLİTİKASI 2023
İSMAIL NUMAN TELCİ

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKASI 2023
NURBANU BULGUR

TÜRKIYE’NIN ABD POLİTİKASI 2023
GLORİA SHKURTI ÖZDEMIR, AHMET KAYHAN YILDIZ

TÜRKİYE’NİN YUNANİSTAN POLİTİKASI 2023
MELİH YILDIZ

TÜRKİYE’NİN RUSYA VE GÜNEY KAFKASYA POLİTİKALARI 2023
ÜNAL TÜYSÜZ

TÜRKİYE’NİN KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ POLİTİKASI 2023
HACI MEHMET BOYRAZ

TÜRKİYE’NİN BALKANLAR POLİTİKASI 2023
MEHMET UĞUR EKİNCİ

TÜRKİYE’NİN DOĞU ASYA POLİTİKASI 2023
MUSTAFA ONUR YALÇIN

TÜRKİYE’NİN ORTA ASYA VE PAKİSTAN POLİTİKALARI 2023
AHMET TURAN

TÜRKİYE’NİN AFRİKA POLİTİKASI 2023
TUNÇ DEMIRTAŞ

TÜRKİYE’NİN LATİN AMERİKA POLİTİKASI 2023
MERVE ZORLU, MUSTAFA YETIM

TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKASI 2023
BÜŞRA ZEYNEP ÖZDEMIRPDF Dosyası için tıklayınız